คือกุถูหัวค.ไปด้วยเล่นเกมไปด้วยแล้วจะแตก ความสุขนะเอาดี46566665665656