คือกุก็อยากคุยกับคนที่กล้าเอาไอจีหลักมาคุยเหมือนกันนะ