แฟนเราเป็นคนดีมากๆ แต่เรื่องเซ็กไม่ผ่านเราควรจะปรับตัวแบบไหน