เราเคยกินมาม่าเยอะมากๆแล้วเราบวมโซเดียม มีคนทักเยอะแยะทำให้เราไม่มั่นใจแล้วเราก็หยุดกินไปเป็นปีๆ แล้ววันนี่เราอยากกิน2ซอง แต่เรากลัวอ่ะ กลัวมากๆฮื่อออ