มึงกูเป็นคนขี้เบื่อมาก โดยเฉพาะ คสพ เวลาชอบใคร ชอบได้แป้ปเดียว ก็ รส เฉยๆละอ่ะ