ใครจะช่วงดึงเราออกมาจากความรู้สึกแย่ๆพวกนี้ได้บ้าง ญญ