ไม่ไหว ทีเร้กหล่อมากไอ้เหี้ย กุตาย ละสายตาไม่ได้สักคน