แบรนด์ลักชูอย่าพึ่งจีบน้องนิวจีนเยอะได้มั้ย พี่บล้องอาละวาดแล้วนั่น หมาเฝ้าแบรนด์ลักชู