มาไม่ทันแต่สงสัย ทำไมตอนนั้นดูพราวกับการด่าแทยงจนได้ร้อยไลค์