และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัย ขอบคุณเหล่าพี่สาวตึกเช่าที่ช่วยกันปกป้องเมือง yellotalk