ดังนั้นจะมาเป็นดาวเยลเหมือนกันไม่ได้ เต้คมีบ้าน เต้คมีรถ เต้คมีมงกุฎ เต้คมีรูปร่างหน้าตาที่หลายคนมองว่าสวย ละลูกกระเดือกเต้คไม่ได้ใหญ่เท่ากำปั้นแบบนั้