แก..ดีลกะผู้ไว้เมื่อคืน แต่กูเมามากไม่ไหวเพื่อนเลยลากกลับ ล่ะผู้อยากให้ไปหาตอนนี้ ไปดีป้ะ