โอ่ยกุพ่อเชื่อกุได้ยังว่ากุแพ้น้ำยาล้างจานจิงๆ ที่ใส่ถุงมือล้างเพราะมันแพ้นี่ไม่ใส่คือมืออันบอบบางของกุลอกหมดละ