กูงงมากเลยอยู่ดีๆก็โดนด่าว่าไม่มีความอดทน กูก็อยากจะถามกลับไปว่า กูไม่ได้ไม่มีความอดทนกูแค่ไม่รู้ว่าจะอดทนไปเพื่ออะไร สำคัญมากแค่ไหนที่กูต้องอดทน