แม้จะเป็นสิ่งที่ผิด ถ้ามันคุ้มค่าสำหรับเรา ก็ทำไปเลย