ตั้งใจว่าจะจัดงานไม่ใหญ่ บอกเพื่อนเฉพาะที่สนิทแม่จัดโต๊ะจีน350โต๊ะ ไปเลอ