พูดกับเขาอย่างใจเย็นใช้ patiently talk with ppl ได้ไหม