ผู้หญิงหน้าตาไม่ค่อยดีมักจะได้แฟนหล่อส่วนผู้ชายที่ไม่ค่อยหล่อก็มักจะได้แฟนสวย