ร้านหมูปิ้งปกติเขาปิดกี่โมง ไปตอน10โมง ไม่รู้ว่าเจาเก็บร้านแล้วหรือเขาไม่ขาย