ดูสตร กดใจแต่เธอแม่งไม่ตอบแชท ชาตินึงตอบที คืออยากะามว่าเป็นเหี้ยอะไร