เวลานี้มีแต่พวกขี้งี่ โพสอะไรไม่ค่อยมีคนตอบ จะหางี่อย่าเดียว