อยากตายแบบเกิดอุบัติกับตัวเองอะ 555555 ไม่ได้พยายามจะฆตต แต่ก็ไม่ได้อยากจะอยู่ อยากแบบบังเอิญตุยเย่