ที่ทำงานเราให้ลาครึ่งวันได้แค่ครั้งเดียว ซึ่งเราใช้ไปละตอนวัน ศ แต่มีความจำเป็นต้องใช้อีก ตอน ศ นี้ หน.ไม่อยู่ แต่มีผู้ช่วย หน. มันเป็นรัฐอ่ะ