ชอบภาษาอังกฤษ ชอบอ่านหนังสือ ชอบวิชาการ ชอบการศึกษาคว้าหาข้อมูล ผมควรทำงานอะไรดี