แอบชอบพยาบาล แต่ทางเดียวที่กุจะได้คุยกับเค้าคงเป็นตอนซักประวัติ แล้วกุเป็นคนไข้🤗